top of page
Pluss-01.png
miinus-01.png

Kontaktandmed:

Siim Oja Kool OÜ

Laane, Loone, Kohila vald, 79831, Rapla maakond, Eesti

info@treeningrihm.ee

tel. +372 5347 4740

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

1.1 Käesolevad Siim Oja Kool OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.treeningrihm.ee e-poodi (edaspidi e-pood) ja tellivad e-poest kaupu (edaspidi Kaup).

2. KAUPADE OSTMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE E-POES

2.1 E-poest ostu alustamiseks vajutage "Mine ostma" nuppu, et liikuda Ostukorvi lehele. Ostukorvis olevate Kauba kogust saab muuta. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Tellimuse kinnitamiseks suunatakse Ostja vajalike andmete sisestamiseks Ostja andmete sisestamise (Checkout) lehele. Tellimuse kontrollimiseks, kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalikku kokkuvõtet näete paremal küljel. Isikuandmete kinnitamiseks vajutage “Continue”.

2.3 Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustusi küsitakse tellimuse vormistamise lehel. Valides “Tasuta saatmine Omniva pakiautomaati” saadetakse Kaup vastavalt kliendi poolt sisestatud aadressile lähimal olevasse pakiautomaati. Valides “Tulen ise järele” võetakse Ostjaga ühendust kui Kaup on aadressil Lelu, Loone küla, Kohila vald, Rapla maakond 79831 valmis väljastamiseks E-R 10:00-18:00. Tarneviisi kinnitamiseks vajutage “Continue”. Valides "Kulleriga koju või ontorisse" saadetakse pakk sisestatud aadressile.

2.4 Ostja saab oma ostu eest tasumiseks kasutada krediit- ja deebetkaarti valides "MakeCommers" Maksekeskuse e-makse (Visa, MasterCard, American Express jpt.) või manuaalse makselahenduse vahel. Kasutades manuaalset makselahendust esitame Ostjale arve e-maili teel. Makselaheduse (Payment) valiku kinnitamiseks vajutage “Continue”.

2.5 Käesolevate e-poe ostutingimustega (Terms&Conditions) ning privaatsus- (Privacy Policy) ja tagastuspoliitikaga (Return Policy) tutvumise järel kinnitage palun nendega nõustumist järgmisel lehel, tehes märke („linnukese“) tingimuste ette. Ostu kinnitamiseks vajutage “Place order”.

 

2.6 Krediit- või depeetkaardi makselahenduse korral suunatakse Ostja edasi makset kinnitama. 

 

3 KAUPADE EEST TASUMINE

 

3.1 Kaupade eest on võimalik tasuda krediit- ja depeetkaardiga (Visa, MasterCard, American Express jpt.) või valides manuaalse makse võimaluse “manual payment”. Pärast makse sooritamist või makse sooritamiseks saadab e-pood Ostjale Tellimuse kinnituse ning arve. Kaardimakse teenust vahendab Maksekeskus AS. Manuaalse makse korral saadetakse Ostjale e-mail, milles olevale lingile klikkides saate sooritada makse läbi Eesti pangalinkide (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele (maksete algatamise teenusega), Pocopay). Pangalinke vahendab Maksekeskus AS).


3.2 Kõiki Siim Oja Kool OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal makselahenduste pakkujatega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Siim Oja Kool OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

4 TOODETE KOHALETOIMETAMINE

4.1 Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses valitud tarneviisil 1-3 tööpäeva jooksul. Suure pakimahu tõttu võib pakkide kohalejõudmine võtta tavapärasest kauem. Kaupade tarnet teostatakse Omniva paki saatmise teenustega. Pakiautomaadi teenustega saate tutvuda lähemalt nende kodulehel https://www.omniva.ee/era/pakk. Olge andmete sisestamisel tähelepanelik ja täpne, et kaup jõuaks õigel ajal, õigesse kohta.

4.2 Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitada sellest koheselt Siim Oja Kool OÜ klienditeenindust e-posti aadressil treeningrihm@siimojakool.ee.

5 TAGANEMISÕIGUS

 

5.1 Ostjal on õigus taganeda ostetud kaubast 14-päeva jooksul peale toote kättesaamist.


5.2 Ostjal on õigus tühistada oma tellimus pärast Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata teade koos tellimuse numbriga e-posti aadressile treeningrihm@siimojakool.ee. Tellimuse tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus. Toote tellimust saab tühistada ka peale kättesaamist (vaata punkti 5.3).

5.3 Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt defektiga toode).

 

5.4 Siim Oja Kool OÜ tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

6. ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

6.1 Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal Ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmed) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks. Muuhulgas on Müüjal eeltoodust tulenevalt eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

6.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisega või muul viisil Ostja nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitikas fikseeritud tingimustel ja eesmärgil, sh ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS'iga).

6.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või järgides edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

7. VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

7.1 Ostjal on õigus mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

7.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Kauba parandamist, asendamist ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

7.3 Siim Oja Kool OÜ ei vastuta Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.4 Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Kaubaga ja/või tehakse need e-poes elektrooniliselt kättesaadavaks.

7.5 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada aadressile Siim Oja Kool OÜ e-pood Laane, Loone, Kohila vald, 79831 Rapla maakond või e-postiga aadressile info@treeningrihm.ee. 

7.6 Pretensiooniga koos tuleb esitada ka puudusega Kaup.

7.7 Müüja tagab, et e-poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.

7.8 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil +372 5347 4740 või e-posti aadressil info@treeningrihm.ee.

7.9 Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Lisainfot kaebuste lahendamiseks leiab aadressilt http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pluss-01.png
miinus-01.png

Kontaktandmed:

Siim Oja Kool OÜ

Laane, Loone, Kohila vald, 79831, Rapla maakond, Eesti

info@treeningrihm.ee

tel. +372 5347 4740

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja SIIM OJA KOOL OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2 Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3 Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4 Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhi-mõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

2.1 Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2 Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3 Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsus-poliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4 Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1 Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1 E-posti aadress;

3.1.2 Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2 Postiaadress;

3.1.4 Telefoninumber;

3.2 Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4 Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1 Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2 Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 nädal

3.4.3 Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 nädalat

3.4.4 Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 50 nädalat

3.4.5 Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6 Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 50 nädalat

3.5 Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6 Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andme-töötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7 Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

4.1 Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2 Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3 Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4 Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5 Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@treeningrihm.ee.

4.6 Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. LÕPPSÄTTED

5.1 Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2 Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.treeningrihm.ee ja/või www.siimojakool.ee kaudu.

Pluss-01.png
miinus-01.png

Kontaktandmed:

Siim Oja Kool OÜ

Laane, Loone, Kohila vald, 79831, Rapla maakond, Eesti

info@treeningrihm.ee

tel. +372 5347 4740

Ostjal on õigus taganeda ostetud kaubast 14-päeva jooksul peale tellimuse tegemist.

Kõikide tagastustega tegeleme individuaalselt. Võtke meiega ühendust, kas helistades +372 5347 4740 või kirjutades info@treeningrihm.ee.

bottom of page